Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 139

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 141

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏhot!Tooltip 30/12/2010 Tải xuống: 6567
Thực hiện các chương trình huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và tư vấn cải thiện điêu kiện lao động cho các doanh nghiệp nhỏ, năm 2010 Công ty đã phát hành 4 cuốn sách tài liệu hướng dẫn cải thiện điều kiện lao động cho 5 loại hình doanh nghiệp như

Để các doanh nghiệp nhỏ khác có loại hình sản xuất tương tự có điều kiện tham khảo, Công ty TNHH đào tạo và tư vấn HMT xin trân trọng giới thiệu.

Trang chủ: htmconsulting.com