Chi tiết tài liệu:  Tài liệu về Luật Đấu thầu
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuTài liệu về Luật Đấu thầu
Mô tả

 

Để phục vụ kịp thời nhu cầu của các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các ban quản lý dự án v.v, Công ty TNHH Đào tạo  và Tư vấn HMT đã cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới nhất có liên quan đến đấu thầu và biên soạn thành tài liệu học tập cho các học viên.  

1.    Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11, ngày 29/11/2005), có cập nhật 21 nội dung mới về đấu thầu trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản (số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2009).

2.    Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, có cập nhật một số nội dung của Luật số 38/2009/QH12, ngày 19/6/2009.

3.    Theo dự kiến, trong tháng 8/2009 Chính phủ sẽ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008, ngay sau khi Nghị định mới được ban hành, Công ty HMT sẽ biên soạn tài liệu học tập mới thay cho tài liệu cũ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoặc tham dự các khoá học để được cấp chứng chỉ về đấu thầu hoặc các khoá học để cập nhật những quy định mới và nâng cao kiến thức về đấu thầu có thể liên hệ với HMT để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

Ghi chú: Trên đây là Mục lục của Tài liệu về Luật Đấu thầu. 

Tên FileLuatDauThauSuaDoi_Mucluc_0709.pdf
Kích thước File286.97 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửinvqthinh
Gửi ngày 14/07/2009 23:34
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4454 Tải xuống
Cập nhật 30/08/2009 22:10
Trang chủ