Tin tức chuyên ngành
10 điểm mới trong luật đấu thầu 2013
Thứ hai, 04 Tháng 8 2014 00:00

Luật đấu thầu năm 2013 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Luật này gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu năm 2005, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Cụ thể, Luật đấu thầu năm 2013 có những 10 điểm mới căn bản:

Thứ nhất, Luật đấu thầu năm 2013 ưu tiên phát triển nguồn lực, tạo cơ hội cho nhà thầu trong nước trúng thầu và tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước, ưu đãi đối với nhà thầu và hàng hóa sản xuất trong nước nhằm thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về “Khuyến khích người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam” đồng thời từng bước giúp nhà thầu Việt Nam tiếp nhận công nghệ và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tự chủ, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để tiến tới trở thành nhà thầu độc lập thực hiện các gói thầu lớn, công nghệ cao, phức tạp không chỉ tại thị trường Việt Nam mà cả trên thị trường quốc tế.

Đọc thêm...
 
Hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
Thứ bảy, 15 Tháng 2 2014 19:04

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhằm cập nhật kịp thời và truyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Luật Đấu thầu đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu năm 2005, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, Luật Đấu thầu năm 2005 hết hiệu lực thi hành, bãi bỏ Mục 1 chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Đọc thêm...
 
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
Thứ năm, 12 Tháng 12 2013 03:12

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 gồm 13 chương, 96 điều, 61 trang. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, đồng thời cùng ngày Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Sự ra đời của Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này được đánh giá phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Đọc thêm...
 
Những văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành trong năm 2011

Để giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định số 85/CP, năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thủ tướng chính phủ đã ban hành các Thông tư, nghị định và chỉ thị:

1/Thông tư số 01/2011/QĐ-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Thông tư này quy định kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, bao gồm việc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng và các hoạt động đấu thầu khác có liên quan.

Đọc thêm...
 
Quản lý đấu thầu mua sắm công theo chuẩn quốc tế
Thứ bảy, 31 Tháng 3 2012 15:58

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị thực hiện đấu thầu mua sắm công của Việt Nam trong năm 2010 lên tới 14,78 tỷ USD. Trong đó có 82% là mua sắm hàng hóa, 14% là tư vấn và 4% là xây lắp. Đáng chú ý, có 453 gói thầu với tổng giá gói thầu là 77.863 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế.

Tuy nhiên, các ý kiến tại , do Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức ngày 27/3/2012, tại Hà Nội, cho rằng hiệu quả quá trình mua sắm công ở Việt Nam còn cần phải cải thiện theo hướng áp dụng rộng rãi hơn các kinh nghiệm và thông lệ quốc tế.Trong đó, việc xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử, tăng cường tính minh bạch trong mua sắm công sẽ góp phần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc tham gia mạnh hơn vào thị trường mua sắm công của 2 nước.

Đọc thêm...
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 của 4