Dịch vụ tư vấn In

Lao động

Trong lĩnh vực Lao Động, HMT sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong các công việc sau:

 •    Quản lý nhân sự và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực
 •    Xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động
 •   Thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động)
 •   Cải thiện môi trường làm việc và điều kiện lao động
 •    Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO

Đồng thời HMT cũng cung cấp các dịch vụ về nghiên cứu khảo sát thị trường lao động tại Việt Nam, nghiên cứu khảo sát về an toàn vệ sinh lao động và biên soạn tài liệu đào tạo, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Từ ngày 29 tháng 03 năm 2010, HMT chính thức trở thành thành viên của Ban an toàn mỏ (ISSA Mining Section) thuộc Hiệp hội an sinh xã hội thế giới (ISSA). 

Từ ngày 10 tháng 05 năm 2010, HMT trở thành thành viên của Hội khoa học kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động Việt Nam (VOSHA). 

Chương trình, đề án, dự án

Trong suốt quá trình hoạt động, các công ty thường xuyên phải triển khai các chương trình, đề án, dự án  phục vụ cho công tác quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh, HMT luôn sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực có tiềm năng.


Công nghệ thông tin và truyền thông

Theo nhu cầu và thực tế của từng khách hàng, HMT sẽ đưa ra các giải pháp kỹ thuật hợp lý cho các lĩnh vực sau:

 •    Xây dựng và kết nối hệ thống mạng máy tính doanh nghiệp
 •    Thiết kế và tối ưu hệ thống mạng di động (3G, WiMAX, Viba, 4G)
 •    Đánh giá và lựa chọn các thiết bị viễn thông
 •    Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp
 •    Bảo mật an toàn thông tin (thông tin nhân viên, thông tin doanh nghiệp)
 •    Sử dụng các giải pháp thẻ thông minh (chấm công, thanh toán, kiểm soát quyền ra vào…)

 

Các dịch vụ khác

Để hỗ trợ các doanh nghiệp một cách hoàn thiện hơn, bên cạnh các dịch vụ đào tạo va tư vấn, HMT còn cung cấp các dịch vụ sau:

 •     Dịch thuật và phiên dịch (Anh, Pháp, Trung)
 •    Tổ chức các hội nghị, hội thảo , sự kiện