Giới thiệu các khóa đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động In
Thứ năm, 27 Tháng 8 2009 04:37

Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực thuộc Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT có chức năng, có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong công tác đào tạo và huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Hiện tại, HMT cung cấp 3 chương trình đào tạo như sau:

  • Chương trình đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ cho Người lao động;
  • Chương trình huấn luyện ATVSLĐ cho Người sử dụng lao động;
  • Chương trình huấn luyện cải thiện điều kiện lao động và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động.

Chương trình, nội dung, thời lượng của các khóa đào tạo như sau:

1.    Chương trình đào tạo, huấn luyện ATVSLĐ cho Người lao động (NLĐ)
a)    Nội dung huấn luyện:
-  Những quy định chung:

+ Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động đối với người lao động.
+ Nội dung an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở.
+ Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
+ Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động.
+ Cách xử lý tình huống và các phương pháp sơ cứu người bị nạn khi có tai nạn, sự cố.
+ Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân.
+ Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

      - Những quy định cụ thể:

+ Đăc điểm sản xuất, quy trình làm việc và các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động bắt buộc người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc.
+ Các yếu tố nguy hiểm, có hại, sự cố có thể xảy ra tại nơi làm việc và các biện pháp phòng ngừa.

b)    Thời gian và đối tượng:
- Huấn luyện lần đầu:

+ 2 ngày cho NLĐ mới được tuyển dụng, học nghề, thử việc...
+ 3 ngày cho NLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

- Huấn luyện định kỳ:

 + 2 ngày/1 lần đối với tất cả mọi NLĐ kể cả NLĐ chuyển từ công việc này sang công việc khác.

c)    Kinh phí:

+ 100.000 đồng/người/1 ngày đối với NLĐ trong các cơ sở Doanh nghiệp và do Người sử dụng lao động (NSDLĐ) chi trả.
+ 100.000 đồng/người/1 ngày đối với NLĐ tự do (NLĐ tự chi trả).

 2.    Chương trình huấn luyện ATVSLĐ cho Người sử dụng lao động (NSDLĐ)
(Chương trình liên kết với các đơn vị có pháp nhân để cấp Giấy chứng nhận huấn luyện ATVSLĐ theo qui định của Nhà nước)    
a)  Nội dung huấn luyện:

    +Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm an toàn lao động, vệ sinh lao động;
    + Quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động;
    + Quyền và nghĩa vụ của NSDLĐ và NLĐ trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động;
    + Quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình.
    + Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất; các biện pháp cải thiện điều kiện lao động;
    + Tổ chức quản lý và thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động ở cơ sở bao gồm: tổ chức và phân định trách nhiệm về ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động; xây dựng nội quy, quy chế quản lý công tác ATVSLĐ; thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; kiểm tra và tự kiểm tra về ATVSLĐ; đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thực hiện khai báo, thống kê về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp….   

b)  Thời gian và đối tượng:
- Huấn luyện lần đầu:

    + 2 ngày cho NSDLĐ sau khi nhận nhiệm vụ.
    + 3 ngày cho NSDLĐ điều hành trực tiếp tại các công trường.

- Huấn luyện định kỳ:

    + 2 ngày đối với tất cả mọi NSDLĐ.

c)  Kinh phí: 150.000 đồng/người /1 ngày.

 3.    Chương trình huấn luyện cải thiện điều kiện lao động và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động (OSH - Occupational Safety and Health )
a)  Nội dung huấn luyện:

+ Hướng dẫn công tác bảo hộ lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở
+ Hướng dẫn và huấn luyện doanh nghiệp tự cải thiện ĐKLĐ.
+ Xây dựng hệ thống quản lý  an toàn vệ sinh lao động (OSH)

b) Thời gian và đối tượng:

+ Thời gian: từ 1 - 3 ngày
+ Đối tượng: Người lao động, người sử dụng lao động

c) Kinh phí:  Theo thoả thuận

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoặc tham dự các khoá học trên xin liên hệ Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực - Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

Ghi chú:
-    Kinh phí trên dành cho các học viên đăng ký đơn lẻ.
-    Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị đăng ký học tập thể, kinh phí sẽ được thỏa thuận với mức hợp lý.
-    Công ty sẽ áp dụng mức giá ưu đãi dành cho các cơ quan, tổ chức làm công tác quản lý nhà nước.

-----

Đăng ký học

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa học do Công ty HMT tổ chức xin mời liên hệ với chúng tôi theo các phương thức sau:
 
1- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:
- Số 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Điện thoại: (04)39748649:(04)39744928.
- Fax: (04)7569261
- Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
2- Điền và gửi phiếu đăng ký về cho chúng tôi qua email, fax hay qua đường bưu điện. Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây
 
3- Điền trực tiếp thông tin vào mẫu dưới đây:

Bắt buộc *

Tên không đúng

Nội dung không đúng

Nội dung không đúng

  Refresh Captcha  
Vui lòng điền lại