Chương trình Cập nhật, nâng cao kiến thức về đấu thầu PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:30

Chương trình

Cập nhật, nâng cao kiến thức về đấu thầu

 

1.     Nhắc lại một số quy định của Luật Đấu thầu 43, Nghị định 63 về lựa chọn nhà thầu, Nghị định 15 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, Nghị định 30 về lựa chọn nhà đầu tư (có video clip minh họa).

2.     Tổng quan về đấu thầu (Hệ thống văn bản QPPL về đấu thầu đang có hiệu lực thi hành).

3.     Bộ Luật hình sự 100 (những quy định liên quan trực tiếp đến đấu thầu).

4.     Thông tư 10 Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

5.     Thông tư 03 Hồ sơ mời thầu Xây lắp (có video clip minh họa).

6.     Thông tư 05 Hồ sơ mời thầu Mua sắm hàng hóa.

7.     Thông tư 01 Hồ sơ mời thầu Tuyển chọn tư vấn.

8.     Thông tư 11 Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh, Chỉ định thầu.

9.     Thông tư 19 Thẩm định đấu thầu.

10.  Thông tư 23 Đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất

11.  Thông tư 58 Mua sắm thường xuyên

12. Các câu hỏi thường gặp trong đầu thầu

13. Xử lý tình huống trong đầu thầu, Kinh nghiệm tổ chức công tác đấu thầu, Giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của học viên. 

Thời gian: là 3 ngày (6 buổi, 24 tiết).

Chương trình trên có thể bổ sung, thay đổi theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, học viên. 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.