Chương trình chuyên đề về đấu thầu PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:39

Chương trình chuyên đề về đấu thầu

Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư,

Đấu thầu trong Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP

I.  Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư

1.     Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 24/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (có video clip minh họa).

2.     Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP.

3.     Kiến thức về PPP (hướng dẫn, trả lời hơn 20 câu hỏi thường gặp về PPP).

4.     Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

 

Thời gian 2 ngày (4 buổi, 16 tiết).

 

II. Đấu thầu trong Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP

5.     Tổng quan về Đấu thầu (Hệ thống văn bản QPPL về đấu thầu đang có hiệu lực thi hành).

6.     Bộ Luật hình sự (những quy định liên quan trực tiếp đến đấu thầu).

7.     Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP

8.     Những khác biệt chủ yếu giữa quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 với Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

9.     Kinh nghiệm quốc tế triển khai Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

10.      Lộ trình triển khai Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

 

Thời gian 1 ngày (2 buổi, 8 tiết).

 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.