Đăng ký học

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa học do Công ty HMT tổ chức xin mời liên hệ với chúng tôi theo các phương thức sau:
 
1- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:
- Số 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Điện thoại: (04)39748649:(04)39744928.
- Fax: (04)7569261
- Email : contact@hmtconsulting.com 
2- Điền và gửi phiếu đăng ký về cho chúng tôi qua email, fax hay qua đường bưu điện. Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây
 
3- Điền trực tiếp thông tin vào mẫu dưới đây:

Thông tin bắt buộc *

Tên không đúng

Nội dung không đúng

Nội dung không đúng

  Refresh Captcha  
Vui lòng điền lại