In

Lịch các khóa học

Nhằm bổ sung các kiến thức cho các doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Công ty HMT tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và an toàn vệ sinh lao động. Dưới đây là thông tin chi tiết về các khóa học đã và sắp được tổ chức.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
10.10.2009 - 11.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty CP Giấy Sơn Phú Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
16.08.2009 - 16.08.2009 Huấn luyện về an toàn lao động cho công ty TNHH Kim Sa Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh An toàn lao động
14.08.2009 - 16.08.2009 Khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đấu thầu
25.07.2009 - 27.07.2009 Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu

Trang 16 của 16