EMailIn

Đấu thầu

Đấu thầu
Các khóa học về nghiệp vụ đấu thầu tổ chức bởi công ty TNHH HMT.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
25.07.2009 - 27.07.2009 Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
14.08.2009 - 16.08.2009 Khóa học Nghiệp vụ Đấu thầu Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Đấu thầu
14.11.2009 - 16.11.2009 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu Huyện Chương Mỹ, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
09.01.2010 - 11.01.2010 Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu Huyện Đông Anh, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
25.06.2010 - 26.06.2010 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - UBND TX Sơn Tây Sơn Tây, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
24.07.2010 - 26.07.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - UBND Q. Hoàng Mai Hoàng Mai, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
14.08.2010 - 16.08.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - BV Chợ Rẫy BV Chợ Rẫy, HCM Hồ Chí Minh Đấu thầu
12.09.2010 - 16.09.2010 Đào tạo,bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu - TĐ VTQĐ Viettel Viettel, Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
19.11.2011 - 21.11.2011 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho cán bộ Bộ Y tế tại BV Chợ Rẫy BV Chợ Rẫy, HCM Hồ Chí Minh Đấu thầu
02.05.2012 - 31.05.2012 Mở khóa mới về Bồi dưỡng nghiệp vụ về Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu

Trang 1 của 6