EMailIn

An toàn lao động

An toàn lao động
Các khóa huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động do công ty THNN HMT tổ chức.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
16.08.2009 - 16.08.2009 Huấn luyện về an toàn lao động cho công ty TNHH Kim Sa Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh An toàn lao động
10.10.2009 - 11.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty CP Giấy Sơn Phú Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
17.10.2009 - 18.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty cơ khí Mạnh Quang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
05.04.2010 - 06.04.2010 Tư vấn ATVSLD cho Cty Quảng Thái Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng An toàn lao động
06.04.2010 - 07.04.2010 Tư vấn ATVSLD cho Cty Phượng Trung Đà Lạt, Lâm Đồng Lâm Đồng An toàn lao động
28.04.2010 - 28.04.2010 Tư vấn ATVSLĐ cho Cty CP Seafood Nha Trang Khánh Hòa An toàn lao động
09.05.2010 - 09.05.2010 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty Khóa Huy Hoàng Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
10.05.2010 - 10.05.2010 Hội thảo và huấn luyện về cải thiện ĐKLĐ Khách sạn La Thành Hà Nội An toàn lao động
13.05.2010 - 13.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Sản Xuất Thương Mại Đa Liên Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
14.05.2010 - 14.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Thiết bị áp lực Hà Nội Hà Nội An toàn lao động

Trang 1 của 7