EMailIn

Hà Nội

Tỉnh/Thành phố:
Hà Nội
Nước:
Nước: vn

Miêu tả

Mọi chi tiết về đăng ký hay địa điểm khóa học xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email contact{@}hmtconsulting.com.
  
 
Ngày Chủ đề Địa điểm Thành phố Type
25.07.2009 - 27.07.2009 Khóa học nghiệp vụ Đấu thầu Hà Nội Hà Nội Đấu thầu
10.10.2009 - 11.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty CP Giấy Sơn Phú Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
17.10.2009 - 18.10.2009 Huấn luyện về ATVSLĐ cho Cty cơ khí Mạnh Quang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
13.05.2010 - 13.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Sản Xuất Thương Mại Đa Liên Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
14.05.2010 - 14.05.2010 Huấn luyện ATVSLĐ cho Cty CP Thiết bị áp lực Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
21.05.2010 - 21.05.2010 Huấn luyện cải thiện ĐKLĐ cho Cty Tài Phát Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
20.07.2010 - 20.07.2010 Hướng dẫn cải thiện ĐKLĐ tại Cty TNHH cơ khí Mạnh Quang Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
04.11.2010 - 04.11.2010 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty CP Công nghiệp Tự Cường Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
09.12.2010 - 09.12.2010 Huấn luyện ATVSLĐ tại Cty máy và thiết bị công nghiệp Hà Nội Hà Nội An toàn lao động
05.03.2011 - 05.03.2011 Huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ ngành giáo dục Hà Nội Hà Nội Hà Nội An toàn lao động

Trang 1 của 14