Đào tạo
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu
Thứ năm, 18 Tháng 2 2016 09:17

Công ty Đào tạo và Tư vấn HMT cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu mới được ban hành đến 30/12/2015.  Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu đào tạo về đấu thầu lựa chọn nhà thầu, về hợp tác công tư PPP, về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các chương trình cơ bản, chuyên sâu, nâng cao và xử lý tình huống xin liên hệ trực tiếp với Công ty tại địa chỉ 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội, hoặc theo số điện thoại 04.3974.4928; di động 098.696.9848; 098.860.1296;
email: lienlac.hmt{@}gmail.com hoặc vuthinh.hmt{@}gmail.com

Đọc thêm...
 
Thư mời tham gia khóa tập huấn đấu thầu cơ bản và cập nhật kiến thức mới PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 09:24

          CÔNG TY TNHH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HMT                                                         Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

                                                                                                                     Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

 

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về đấu thầu)

 

Kính gửi: Phòng TCKH - Bệnh viện Bạch Mai

 

Căn cứ Luật đấu thầu 43 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn mới ban hành (phụ lục kèm theo).

 

Để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về đấu thầu cho cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA, chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu trên phạm vi cả nước, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT tổ chức các khóa đào tạo sau:

 

I.       Chương trình đào tạo cơ bản (cấp chứng chỉ): thời gian 3 ngày.

 

II.    Chương trình đào tạo nâng cao, chuyên sâu, chuyên đề, bao gồm:

 

1.     Cập nhật toàn bộ nội dụng Luật 43, Nghị định 63 về lựa chọn nhà thầu và các thông tư hướng dẫn có liên quan; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

2.     Chuyên sâu về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

3.     Chuyên sâu vê lập và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ chào hàng cạnh tranh; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

4.     Chuyên sâu về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

5.     Chuyên đề về xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

6.     Chuyên đề về kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đấu thầu từ khâu lập, trình, thẩm định, phê đuyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu (đăng báo, phát hành HSMT, tiếp HSDT, mở thầu), đánh giá HSDT, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng và  giám sát thực hiện hợp đồng.

 

7.     Chuyên đề về đấu thầu mua thuốc.

 

8.     Chuyên đề về đấu thầu tuyển chọn tư vấn.

 

9.     Chuyên đề về đấu thầu xây lắp.

 

10.         Chuyên đề về đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

 

11.         Chuyên đề về đấu thầu trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định thương mại tự do giữa VN với Liên minh Châu Âu EVFTA.

 

12.         Chuyên đề, chuyên sâu, nâng cao theo nhu cầu đặt hàng của Quý khách (nhu cầu riêng biệt, hoặc kết hợp các nội dung đã nêu ở các chuyên đề trên hoặc các nội dung tại Luật, các Nghị định, các Thông tư hoặc tình huống cụ thể của đơn vị cần xử lý…).

 

Thời lượng khóa học: 1 - 2 ngày hoặc theo thỏa thuận phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Trưởng Khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia, cộng sự có liên quan.

 

Địa điểm: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

 

Địa chỉ liên hệ:

Cty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT, phòng 503 (tầng 8) số nhà 131                      Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, HN;                                                                              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Website: http://hmtconsulting.com;                    ĐT:       04. 397 486 49;          

DĐ: 098 860 12 96 (a. Thanh),       098 696 98 48 (a.Thịnh)

 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-         Nt

-         Lưu VT

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh

 


Phụ lục

Danh mục các văn bản quy phạm  pháp luật 

về đấu thầu và hợp tác công tư PPP mới ban hành.

 

                          I. LUẬT

 

Luật Đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013 (có HL từ 01/7/2014).

 

                                II. NGHỊ ĐỊNH

 

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành   một   số   điều   của   Luật   Đấu   thầu   về   lựa   chọn   nhà   thầu   (có   HL từ 15/8/2014).

 

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình

thức đối tác công tư PPP (có HL từ 10/4/2015).

 

- Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có HL từ 05/5/2015).

                                               III. THÔNG TƯ

 

- Thông 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động TB&XH

quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán

gói  thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử

dụng vốn nhà nước (có HL từ 01/3/2015).

 

- Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, HS mời thầu, HS yêu cầu dịch vụ tư vấn (có HL từ

15/4/2015).

 

- Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi

tiết lập HSMT xây lắp. Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu

số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/7/2015).

 

- Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi

tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi

hồ sơ; Mấu số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/8/2015).

 

- Thông tư do ADB và WB ban hành ngày 02/7/2015 bằng tiếng Việt (dùng cho các dự án ODA do ADB, WB tài trợ) quy định chi tiết lập HSMT mua sắm

hàng hóa, lập HSMT xây lắp (có HL từ 15/7/2015).

- Thông tư 07/2015/TTLB-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ KH&ĐT và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (có HL từ 01/11/2015).

 

·                                 - Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có HL từ 10/12/2015).

·                                  

- Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Bao gồm: Mẫu 1 - HSYC chỉ định  thầu xây lắp; Mẫu 2 - HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa;

Mẫu 3 - HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp; Mẫu 4 - HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa; Mẫu 5 - Yêu cầu báo giá xây lắp, hàng hóa rút gọn; Mẫu 6 - Dự thảo hợp đồng chỉ định  thầu rút gọn (có HL từ 22/12/2015).

 

- Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc

quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ (có HL từ 01/01/2016).

 

- Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Bao gồm: Mẫu 1- HS mời quan tâm, HS mời sơ tuyển; Mẫu 2 - HS mời thầu; Mẫu 3 - HS yêu cầu; Mẫu 4 -  Kết quả đánh giá HS quan tâm, HS dự sơ tuyển; Mẫu 5 -  Kết quả LCNT 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 6 - Kết  quả đánh giá kỹ thuật, Kết quả LCNT 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (có HL từ 15/01/2016).

 

- Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chitiết lập báo cáo đánh giá HS dự thầu. Bao gồm: Mẫu 1 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 2 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; Mẫu 3 - Gói thầu dịch vụ tư vấn (có HL từ 15/02/2016).

 

- Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC (sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng

(sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết kiểm tra đấu thầu (sắp ban hành).

- Các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/CP về Hợp tác công tư và Nghị định

30/CP về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sắp ban hành khoảng 5 thông tư).

 

 

LAST_UPDATED2
 
Chương trình Cập nhật, nâng cao kiến thức về đấu thầu PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:30

Chương trình

Cập nhật, nâng cao kiến thức về đấu thầu

 

1.     Nhắc lại một số quy định của Luật Đấu thầu 43, Nghị định 63 về lựa chọn nhà thầu, Nghị định 15 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP, Nghị định 30 về lựa chọn nhà đầu tư (có video clip minh họa).

2.     Tổng quan về đấu thầu (Hệ thống văn bản QPPL về đấu thầu đang có hiệu lực thi hành).

3.     Bộ Luật hình sự 100 (những quy định liên quan trực tiếp đến đấu thầu).

4.     Thông tư 10 Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

5.     Thông tư 03 Hồ sơ mời thầu Xây lắp (có video clip minh họa).

6.     Thông tư 05 Hồ sơ mời thầu Mua sắm hàng hóa.

7.     Thông tư 01 Hồ sơ mời thầu Tuyển chọn tư vấn.

8.     Thông tư 11 Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh, Chỉ định thầu.

9.     Thông tư 19 Thẩm định đấu thầu.

10.  Thông tư 23 Đánh giá Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất

11.  Thông tư 58 Mua sắm thường xuyên

12. Các câu hỏi thường gặp trong đầu thầu

13. Xử lý tình huống trong đầu thầu, Kinh nghiệm tổ chức công tác đấu thầu, Giải đáp các câu hỏi và thắc mắc của học viên. 

Thời gian: là 3 ngày (6 buổi, 24 tiết).

Chương trình trên có thể bổ sung, thay đổi theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị, học viên. 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT. 

 

 
Chương trình chuyên đề về đấu thầu PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:39

Chương trình chuyên đề về đấu thầu

Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư,

Đấu thầu trong Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP

I.  Đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư

1.     Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 24/2/2015 về đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP (có video clip minh họa).

2.     Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 về việc hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư PPP.

3.     Kiến thức về PPP (hướng dẫn, trả lời hơn 20 câu hỏi thường gặp về PPP).

4.     Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

 

Thời gian 2 ngày (4 buổi, 16 tiết).

 

II. Đấu thầu trong Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP

5.     Tổng quan về Đấu thầu (Hệ thống văn bản QPPL về đấu thầu đang có hiệu lực thi hành).

6.     Bộ Luật hình sự (những quy định liên quan trực tiếp đến đấu thầu).

7.     Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP

8.     Những khác biệt chủ yếu giữa quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 với Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

9.     Kinh nghiệm quốc tế triển khai Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

10.      Lộ trình triển khai Chương Đấu thầu (mua sắm Chính phủ) trong TPP.

 

Thời gian 1 ngày (2 buổi, 8 tiết).

 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.

 
Chương trình Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà đầu tư PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:44

Chương trình Đào tạo đấu thầu cơ bản

đối với lựa chọn nhà đầu tư

 

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà đầu tư;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác lựa chọn nhà đầu tư tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà đầu tư;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

 

2. Chuyên đề 2: Quy định chung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư, đầu tư dự án có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Các pháp luật có liên quan đến dự án đầu tư;

- Dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

- Dự án đầu tư có sử dụng đất.

 

3. Chuyên đề 3: Sơ tuyển và kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

        - Sơ tuyển

        - Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

 

4. Chuyên đề 4: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi dự án PPP nhóm C;

- Quy trình chỉ định thầu;

 

5. Chuyên đề 5: Quy trình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình đấu thầu rộng rãi;

- Quy trình chỉ định thầu;

 

6. Chuyên đề 6: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

 

7. Chuyên đề 7: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà đầu tư;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

Thời gian: 03 ngày (06 buổi, 24 tiết)

   

Giảng viên:  Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
Chương trình Đào tạo đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 13 Tháng 6 2016 10:48

Chương trình Đào tạo đấu thầu cơ bản

đối với lựa chọn nhà thầu

 

1. Chuyên đề 1: Tổng quan về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Mục tiêu của lựa chọn nhà thầu;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu trên thế giới và tại một số nước;

- Quá trình hình thành và phát triển công tác đấu thầu tại Việt Nam;

- Tác động của đấu thầu trong quá trình triển khai dự án;

- Các khái niệm sử dụng trong lựa chọn nhà thầu;

- Các đối tượng áp dụng;

- Nguyên tắc xử lý tình huống trong đấu thầu.

2. Chuyên đề 2: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc, căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

- Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

3. Chuyên đề 3: Quy trình lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quy trình lựa chọn danh sách ngắn;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ gói thầu hàng hoá, xây lắp, phi tư vấn, hỗn hợp;

- Quy trình đấu thầu rộng rãi, hạn chế áp dụng phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ;

- Quy trình chào hàng cạnh tranh;

- Quy trình chỉ định thầu;

- Quy trình mua sắm trực tiếp;

- Quy trình tự thực hiện;

- Quy trình lựa chọn nhà thầu cá nhân cung cấp dịch vụ tư vấn;

- Quy trình lựa chọn cộng đồng tham gia thực hiện gói thầu.

4. Chuyên đề 4: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Khái niệm về đấu thầu qua mạng;

- Mục đích, lợi ích của việc triển khai đấu thầu qua mạng;

- Kinh nghiệm quốc tế và quá trình triển khai đấu thầu qua mạng tại Việt Nam;

- Giới thiệu về hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng và các yêu cầu đối với hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các chi phí trong đấu thầu qua mạng;

- Quy trình tổng quát thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trách nhiệm của các bên, của cơ quan quản lý, vận hành hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng tại Việt Nam.

 

5. Chuyên đề 5: Hợp đồng

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Nguyên tắc chung của hợp đồng;

- Hồ sơ hợp đồng;

- Điều kiện ký kết hợp đồng;

- Nguyên tắc và điều kiện điều chỉnh hợp đồng;

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng; tạm ứng, thanh toán; bảo hành; nghiệm thu, thanh lý hợp đồng;

- Quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng.

 

6. Chuyên đề 6: Bảo đảm liêm chính trong đấu thầu và xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu

Chuyên đề này bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Quản lý nhà nước về hoạt động lựa chọn nhà thầu;

- Giải quyết kiến nghị, tranh chấp trong đấu thầu;

- Xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu;

- Thanh tra, kiểm tra và giám sát các hoạt động đấu thầu.

 

Thời gian: 0 3 ngày (06 buổi, 24 tiết)

   

Giảng viên:  Ông Lê Văn Tăng, Trưởng khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu Học viện Chính sách và Phát triển Bộ KH&ĐT, Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu Bộ KH&ĐT, Nguyên Chánh Thanh tra Bộ KH&ĐT.

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 2 của 3