Thông tin về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư
Thứ sáu, 20 Tháng 4 2012 20:20

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HMT là một trong các tổ chức được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận là tổ chức đủ tiêu chuẩn và nằm trong hệ thống cơ sở đào tạo đánh giá dự án đầu tư, theo qui định tại thông tư số 23/2010/TT- BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của  Bộ Kế hoạch và Đầu tư qui định về điều kiện, năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư.

Để tổ chức đào tạo và bồi dưỡng có hiệu quả về đánh giá dự án đầu tư cho các Bộ, Ngành, Địa phương, doanh nghiệp và các cá nhân, công ty HMT đã có đội ngũ giảng viên cao cấp có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý và giảng dạy về đánh giá các dự án. Đội ngũ giảng viên của công ty đạt các  tiêu chuẩn qui định của thông tư số 23/2010/TT- BKH và có tên trong danh sách giảng viên đánh giá dự án đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

Công ty HMT thực hiện đào tạo, bồi dưỡng với chương trình và nội dung  như sau:

I. Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư

A. Nội dung lý thuyết

Chuyên đề 1: Tổng quan về dự án đầu tư

 1. Giới thiệu tổng quan về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự án đầu tư.
 2. Khái niệm về dự án đầu tư;
 3. Nguyên tắc quản lý, thực hiện dự án đầu tư.
 4. Phân loại dự án đầu tư.
 5. Mục đích, yêu cầu của quản lý, thực hiện dự án đầu tư
 6. Nội dung quản lý dự án đầu tư.
 7. Các hình thức quản lý dự án đầu tư.

Chuyên đề 2: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục đích, ý nghĩa của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 2. Vị trí, vai trò của công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 3. Cơ sở pháp lý để tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 4. Nguyên tắc tổ chức và tiến hành công tác giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 5. Phạm vi và đối tượng của việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 6. Công tác tổ chức việc giám sát và đánh giá dự án đầu tư.
 7. Các khái niệm về giám sát, đánh giá dự án đầu tư.

Chuyên đề 3: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư
 5. Các nội dung chính về đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 4: Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi dự án đầu tư
 3. Kiểm tra dự án đầu tư
 4. Phạm vi yêu cầu thực hiện đánh giá dự án đầu tư

Chuyên đề 5: Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Theo dõi tổng thể đầu tư
 3. Kiểm tra tổng thể đầu tư
 4. Nội dung đánh giá tổng thể đầu tư nền kinh tế
 5. Nội dung đánh giá tổng thể về quản lý đầu tư của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế Nhà nước và Tổng Công ty 91 của Nhà nước.

Chuyên đề 6: Trình tự thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

 1. Mục tiêu yêu cầu
 2. Các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư
 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của các tổ chức thực hiện giám sát đánh giá dự án đầu tư.
 4. Công tác báo cáo về giám sát, đánh giá đầu tư
 5. Chi phí thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư
 6. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm của các tổ chức đơn vị thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư

B. Hướng dẫn xử lý tình huống

C. Giới thiệu các tài liệu liên quan khác

D.  Hướng dẫn và làm bài kiểm tra cuối khóa học

 • Kiểm tra có thể dưới hình thức trắc nghiệm,  kết hợp hình thức trắc nghiệm và trả lời bài tập tình huống.
 • Thời gian kiểm tra tối thiểu là 45 phút.

II. Thời lượng khóa học:

 • Khóa học bao gồm 24 tiết học (tương đương học trong 03 ngày).
 • Sau khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo qui như qui định của thông tư số 23/2010/TT- BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của  Bộ kế hoạch và Đầu tư

-----

Đăng ký học

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia các khóa học do Công ty HMT tổ chức xin mời liên hệ với chúng tôi theo các phương thức sau:
 
1- Liên hệ trực tiếp với chúng tôi tại:
- Số 131 Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà nội.
- Điện thoại: (04)39748649:(04)39744928.
- Fax: (04)7569261
- Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  
2- Điền và gửi phiếu đăng ký về cho chúng tôi qua email, fax hay qua đường bưu điện. Tải mẫu phiếu đăng ký tại đây
 
3- Điền trực tiếp thông tin vào mẫu dưới đây:

Bắt buộc *

Tên không đúng

Nội dung không đúng

Nội dung không đúng

  Refresh Captcha  
Vui lòng điền lại