Thư mời tham gia khóa tập huấn đấu thầu cơ bản và cập nhật kiến thức mới PDF. In Email
Viết bởi Administrator   
Thứ năm, 10 Tháng 3 2016 09:24

          CÔNG TY TNHH                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN HMT                                                         Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

 

                                                                                                                     Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

 

THƯ MỜI

(V/v: Tham dự lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về đấu thầu)

 

Kính gửi: Phòng TCKH - Bệnh viện Bạch Mai

 

Căn cứ Luật đấu thầu 43 và các Nghị định, thông tư hướng dẫn mới ban hành (phụ lục kèm theo).

 

Để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về đấu thầu cho cán bộ, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, Ban QLDA, chủ đầu tư, bên mời thầu và các nhà thầu trên phạm vi cả nước, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT tổ chức các khóa đào tạo sau:

 

I.       Chương trình đào tạo cơ bản (cấp chứng chỉ): thời gian 3 ngày.

 

II.    Chương trình đào tạo nâng cao, chuyên sâu, chuyên đề, bao gồm:

 

1.     Cập nhật toàn bộ nội dụng Luật 43, Nghị định 63 về lựa chọn nhà thầu và các thông tư hướng dẫn có liên quan; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

2.     Chuyên sâu về lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, tuyển chọn tư vấn; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

3.     Chuyên sâu vê lập và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ chào hàng cạnh tranh; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

4.     Chuyên sâu về đầu tư theo hình thức hợp tác công tư PPP và lựa chọn nhà đầu tư; xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

5.     Chuyên đề về xử lý tình huống và giải đáp thắc mắc.

 

6.     Chuyên đề về kinh nghiệm trong quá trình tổ chức đấu thầu từ khâu lập, trình, thẩm định, phê đuyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu (đăng báo, phát hành HSMT, tiếp HSDT, mở thầu), đánh giá HSDT, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, đàm phán, thương thảo hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng và  giám sát thực hiện hợp đồng.

 

7.     Chuyên đề về đấu thầu mua thuốc.

 

8.     Chuyên đề về đấu thầu tuyển chọn tư vấn.

 

9.     Chuyên đề về đấu thầu xây lắp.

 

10.         Chuyên đề về đấu thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

 

11.         Chuyên đề về đấu thầu trong Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và Hiệp định thương mại tự do giữa VN với Liên minh Châu Âu EVFTA.

 

12.         Chuyên đề, chuyên sâu, nâng cao theo nhu cầu đặt hàng của Quý khách (nhu cầu riêng biệt, hoặc kết hợp các nội dung đã nêu ở các chuyên đề trên hoặc các nội dung tại Luật, các Nghị định, các Thông tư hoặc tình huống cụ thể của đơn vị cần xử lý…).

 

Thời lượng khóa học: 1 - 2 ngày hoặc theo thỏa thuận phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 

Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Trưởng Khoa danh dự Khoa Quản lý đấu thầu, Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các chuyên gia, cộng sự có liên quan.

 

Địa điểm: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

 

Địa chỉ liên hệ:

Cty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT, phòng 503 (tầng 8) số nhà 131                      Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, HN;                                                                              Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Website: http://hmtconsulting.com;                    ĐT:       04. 397 486 49;          

DĐ: 098 860 12 96 (a. Thanh),       098 696 98 48 (a.Thịnh)

 

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị.

 

Trân trọng cảm ơn./.

 

Nơi nhận:

-         Nt

-         Lưu VT

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh

 


Phụ lục

Danh mục các văn bản quy phạm  pháp luật 

về đấu thầu và hợp tác công tư PPP mới ban hành.

 

                          I. LUẬT

 

Luật Đấu thầu số 43 ngày 26/11/2013 (có HL từ 01/7/2014).

 

                                II. NGHỊ ĐỊNH

 

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành   một   số   điều   của   Luật   Đấu   thầu   về   lựa   chọn   nhà   thầu   (có   HL từ 15/8/2014).

 

- Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình

thức đối tác công tư PPP (có HL từ 10/4/2015).

 

- Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (có HL từ 05/5/2015).

                                               III. THÔNG TƯ

 

- Thông 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động TB&XH

quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán

gói  thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử

dụng vốn nhà nước (có HL từ 01/3/2015).

 

- Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HS mời quan tâm, HS mời thầu, HS yêu cầu dịch vụ tư vấn (có HL từ

15/4/2015).

 

- Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi

tiết lập HSMT xây lắp. Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu

số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/7/2015).

 

- Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi

tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa Bao gồm Mẫu số 1 - Một giai đoạn một túi

hồ sơ; Mấu số 2 - Một giai đoạn hai túi hồ sơ (có HL từ 01/8/2015).

 

- Thông tư do ADB và WB ban hành ngày 02/7/2015 bằng tiếng Việt (dùng cho các dự án ODA do ADB, WB tài trợ) quy định chi tiết lập HSMT mua sắm

hàng hóa, lập HSMT xây lắp (có HL từ 15/7/2015).

- Thông tư 07/2015/TTLB-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Liên Bộ KH&ĐT và Bộ tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (có HL từ 01/11/2015).

 

·                                 - Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu (có HL từ 10/12/2015).

·                                  

- Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSYC đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. Bao gồm: Mẫu 1 - HSYC chỉ định  thầu xây lắp; Mẫu 2 - HSYC chỉ định thầu mua sắm hàng hóa;

Mẫu 3 - HSYC chào hàng cạnh tranh xây lắp; Mẫu 4 - HSYC chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa; Mẫu 5 - Yêu cầu báo giá xây lắp, hàng hóa rút gọn; Mẫu 6 - Dự thảo hợp đồng chỉ định  thầu rút gọn (có HL từ 22/12/2015).

 

- Thông tư 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định việc

quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ (có HL từ 01/01/2016).

 

- Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Bao gồm: Mẫu 1- HS mời quan tâm, HS mời sơ tuyển; Mẫu 2 - HS mời thầu; Mẫu 3 - HS yêu cầu; Mẫu 4 -  Kết quả đánh giá HS quan tâm, HS dự sơ tuyển; Mẫu 5 -  Kết quả LCNT 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 6 - Kết  quả đánh giá kỹ thuật, Kết quả LCNT 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ (có HL từ 15/01/2016).

 

- Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ KH&ĐT quy định chitiết lập báo cáo đánh giá HS dự thầu. Bao gồm: Mẫu 1 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ; Mẫu 2 - Gói thầu HH, XL, Hỗn hợp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; Mẫu 3 - Gói thầu dịch vụ tư vấn (có HL từ 15/02/2016).

 

- Thông tư quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu gói thầu EPC (sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu (sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa qua mạng

(sắp ban hành).

- Thông tư quy định chi tiết kiểm tra đấu thầu (sắp ban hành).

- Các thông tư hướng dẫn Nghị định 15/CP về Hợp tác công tư và Nghị định

30/CP về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (sắp ban hành khoảng 5 thông tư).

 

 

LAST_UPDATED2