Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực

Lop dao tao HMT

Nhằm bổ sung các kiến thức cho các doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Công ty HMT tổ chức các khóa đào tạo trong các lĩnh vực sau:

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

Công ty HMT đã tổ chức các khóa đào tạo sau:

  • Nghiệp vụ Đấu thầu cho các Bộ ngành và địa phương
  • Hướng dẫn kỹ thuật tin học cho một số trường Tiểu học tại Hà Nội
  • An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp
  • Huấn luyện cho người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện lao động
  • Huấn luyện cho người lao động về An toàn lao động trong xây dựng

Thông tin về các khóa đào tạo của HMT được cập nhật ở mục  "Lịch các khóa học"