Tài liệu An toàn vệ sinh lao động

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
Thực hiện các chương trình huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động và tư vấn cải thiện điêu kiện lao động cho các doanh nghiệp nhỏ, năm 2010 Công ty đã phát hành 4 cuốn sách tài liệu hướng dẫn cải thiện điều kiện lao động cho 5 loại hình doanh nghiệp như
  • Doanh nghiệp sản xuất cơ khí;
  • Doanh nghiệp sản xuất và trồng hoa;
  • Doanh nghiệp sản xuất và chế biến chè;
  • Doanh nghiệp chế biến  hải sản;
  • Doanh nghiệp chế biến và khai thác đá.

Để các doanh nghiệp nhỏ khác có loại hình sản xuất tương tự có điều kiện tham khảo, Công ty TNHH đào tạo và tư vấn HMT xin trân trọng giới thiệu.

Trang chủ: htmconsulting.com

 

Theo quy định của Nhà nước, người lao động mới được tuyển dụng, học nghề, thử việc và trong khi đang làm việc đều phải được huấn luyện vê an toàn vệ sinh lao động. Để trợ giúp cho người sử dụng lao động thực hiện được trách nhiệm huấn luyện vê an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong doanh nghiệp, cơ sở của họ và để trợ giúp trực tiếp cho người lao động trong cả nước có nhu cầu huấn luyện vê an toàn vệ sinh lao động. Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT đã biên soạn tài liệu huấn luyện vê an toàn vệ sinh lao động cho người lao động bao gồm hai phần chính với 9 nội dung.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu tổ chức hoặc tham dự các khoá huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động cũng như có yêu cầu được cung cấp bản tài liệu hoàn chỉnh có thể liên hệ với HMT để được hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết.

 

file icon Tóm tắt tài liệu ATVSLDhot!Tooltip 25/07/2009 Tải xuống: 17281

Theo qui định của Nhà nước Người sử dụng lao động phải được huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động . Để huấn luyện tốt cho người sử dụng lao động, Công ty TNHH Đào tạo và Tư vấn HMT đã biên soạn tài liệu gồm 8 nội dung. Kèm theo đây là tài liệu đính kèm tóm tắt 8 nội dung trên.