Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 139

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 141

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Warning: Creating default object from empty value in /home/hmtconsulting/www/www/administrator/components/com_docman/classes/DOCMAN_model.class.php on line 240

Tài liệuGửi ngày

Sắp thứ tự theo : Tên | Ngày | Tải xuống [ Tăng dần ]
file icon Thông tư 23/2010/TT-BKHhot!Tooltip 26/06/2011 Tải xuống: 3014
Thông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam. 
Trang chủ: htmconsulting.com