Chi tiết tài liệu:  Thông tư 23/2010/TT-BKH
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuThông tư 23/2010/TT-BKH
Mô tảThông tư này quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư quy định tại Khoản 4 và Khoản 5, Điều 7, Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư tại Việt Nam. 
Tên File23_2010_TT-BKH.pdf
Kích thước File279.42 kB
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Người gửinvqthinh
Gửi ngày 26/06/2011 18:18
Nhóm được phépTất cả mọi người
Quản lýSoạn giả - Editor
Tải xuống4165 Tải xuống
Cập nhật 26/06/2011 18:24
Trang chủhtmconsulting.com