• Kiến thức chuyên môn: Đội ngũ thành viên, nhân viên và cộng tác viên của HMT bao gồm những người có kiến thức chuyên môn sâu trong các lĩnh vực mà HMT nhận tư vấn và đào tạo. Trong số đó, không ít người đã có hàng chục năm kinh nghiệm, đã trực tiếp tham gia vào nhiều dự án trong và ngoài nước, nhiều thành viên đã tốt nghiệp đại học, bảo vệ các luận án thạc sỹ, tiến sỹ và làm việc tại nước ngoài.
  • Kinh nghiệm quản lý: do từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý quan trọng, đội ngũ tư vấn của HMT có một bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý, quản trị kinh doanh và sử dụng nguồn nhân lực.
  • Quan hệ và hợp tác: trong quá trình nhiều năm làm việc, các thành viên của HMT đã xây dựng được nhiều mối quan hệ và hợp tác với các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Điều này cho phép chúng tôi có một cái nhìn rộng hơn, cũng như học hỏi được các kinh nghiệm, kiến thức từ các tổ chức và doanh nghiệp này, để từ đó có thể cung cấp cho các bạn các giải pháp phù hợp nhất.