Đôi nét về công ty Đào tạo và Tư vấn HMT
Nhờ vào các chính sách cởi mở của nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, hiện nay tại Việt Nam, đã và đang có rất nhiều doanh nghiệp được thành  lập. Công ty Đào tạo và Tư vấn HMT ra đời với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp để họ thành đạt hơn trên con đường kinh doanh và hội nhập quốc tế.


Nhận thấy yếu tố con người đóng một vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển của mỗi công ty, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ và tư vấn cho các bạn trong việc quản lý doanh nghiệp và nguồn nhân lực (tư vấn lao động). Ngoài ra, với sự phát triển không ngừng của các công nghệ thông tin và truyền thông, chúng tôi rất mong muốn đưa các doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng và ứng dụng các công nghệ này một cách hiệu quả nhất (tư vấn công nghệ truyền thông).
 
Song song với các dịch  vụ tư vấn kể trên, Trung tâm Đào tạo nguồn nhân lực của HMT tổ chức các khóa học với mục đích bổ sung và nâng cao các kiến thức trong các hai lĩnh vực chính: đào tạo và huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, đào tạo nghiệp vụ đấu thầu.

Đồng hành cùng các bạn trong quá trình phát triển, HMT mong muốn hướng các doanh nghiệp đến với ba mục tiêu sau:
 • Tính hiệu quả: thể hiện qua việc bố trí và sắp xếp nhân lực, lên kế hoạch và phân chia công việc cũng như trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án đầu tư.
 • Sự bền vững: thể hiện qua việc đảm bảo các điều kiện vệ sinh và an toàn lao động cũng như cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
 • Tính chuyên nghiệp: thể hiện qua các kỹ năng, kiến thức của người lao động và năng lực quản lý, điều hành của doanh nghiệp.

 

Các dịch vụ tư vấn đã thực hiện

 • Biên soạn tài liệu về An toàn vệ sinh lao động
 • Tư vấn cải thiện điều kiện lao động cho doanh nghiệp
 • Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý An toàn vệ sinh lao động
 • Tổ chức sự kiện Hội thảo quốc tế, tổ chức Lễ trao học bổng Odon Vallet cho học sinh các tỉnh khu vực phía Bắc
 • Tư vấn đào tạo, huấn luyện Bảo hộ lao động cho một số trường đào tạo nghề, trường đại học

Các khóa đào tạo đã được tổ chức:

 • Nghiệp vụ Đấu thầu cho các Bộ ngành và địa phương
 • Hướng dẫn kỹ thuật tin học cho một số trường Tiểu học tại Hà Nội
 • An toàn vệ sinh lao động cho các doanh nghiệp
 • Huấn luyện cho người sử dụng lao động về cải thiện điều kiện lao động
 • Huấn luyện cho người lao động về An toàn lao động trong xây dựng