Hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo phổ biến Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, nhằm cập nhật kịp thời và truyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Đấu thầu năm 2013.

Luật Đấu thầu đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 26/11/2013, gồm 13 chương với 96 điều được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu năm 2005, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, Luật Đấu thầu năm 2005 hết hiệu lực thi hành, bãi bỏ Mục 1 chương VI Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12.

Đọc thêm...

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 gồm 13 chương, 96 điều, 61 trang. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, đồng thời cùng ngày Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Sự ra đời của Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này được đánh giá phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Đọc thêm...
 

Góc nhìn về Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm

Góc nhìn về Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm

      Ngày 27 và 28/7/2009 báo Đấu thầu đã đưa tin “Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm- EPPS” do Cục Quản lý đấu thầu Bộ KH&ĐT triển khai đã hoàn tất giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống và đang vận hành kiểm tra thử hệ thống trước khi chính thức ra mắt vào tháng 8 tới. Việc triển khai dự án xây dựng hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm là nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo mục tiêu minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.  

Đọc thêm...

Góc nhìn về việc sửa đổi các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản

Ngày 19/6/2009 Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 5 đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, và có hiêụ lực thi hành từ ngày 01/8/2009.  Phạm vi, nội dung bao gồm sửa đổi, bổ sung 5 luật có liên quan: Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và Luật Nhà ở.
 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được ban hành sẽ có tác động tích cực trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản.

Đọc thêm...

Chi Đoàn công ty HMT kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

Ngày 26/3/2012, nhân dịp 81 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT đã tổ chức sinh hoạt Đoàn để ôn lại chặng đường vẻ vang của Đoàn qua các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc và phát động các phong trào hướng về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Hưởng ứng các phong trào của Đoàn khối: phong trào "Đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội học tập và làm theo lời Bác gắn với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp";  phong trào "Đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội tích cực xây dựng thị trường nội bộ Khối" và  phong trào "Đoàn viên thanh niên Khối Doanh nghiệp Hà Nội xung kích tham gia quảng bá thương hiệu doanh nghiệp".

Đọc thêm...

Bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát và đánh giá dự án đầu tư cho các Bộ ngành tại Hà Nội

Trong ba ngày 16,17,18 tháng 11 năm 2011, tại Hà Nội,  công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT đã mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ về Giám sát và đánh giá dự án đầu tư cho 112 người là lãnh đạo, chuyên viên chính đang làm công tác quản lý nhà nước thuộc các Bộ Y tế, Bộ Công an,  Bộ Giáo dục, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Lao động – thương binh và xã hội và một số Sở Lao động – thương binh và xã hội của các tỉnh phía Bắc.

Theo qui định tại Nghị định 113 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư, theo Thông tư số 23/2010/TT- BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. Các học viên tham dự đã được học tập, nghiên cứu theo chương trình khung bao gồm nhiều chuyên đề với các nội dung về Tổng quan dự án đầu tư; Giám sát, đánh giá dự án đầu tư;  Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng 30% vốn Nhà nước trở lên; Giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác; Giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư.

Đọc thêm...

Hội nghị người lao động năm 2011

Để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong Công ty và để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của giám đốc  công ty đối với người lao động nhằm tạo điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên của  công ty hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền dân chủ cho người lao động, công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT dự kiến tổ chức Hội nghị người lao động vào ngày 3/12/2011.

Đọc thêm...
Các tin khác:

Những văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành trong năm 2011

Để giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định số 85/CP, năm 2011, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và thủ tướng chính phủ đã ban hành các Thông tư, nghị định và chỉ thị:

1/Thông tư số 01/2011/QĐ-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu

Thông tư này quy định kiểm tra về công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, bao gồm việc kiểm tra các hoạt động: ban hành các văn bản hướng dẫn về đấu thầu của các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp; đào tạo về đấu thầu; xây dựng và phê duyệt kế hoạch đấu thầu; tổ chức lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng và các hoạt động đấu thầu khác có liên quan.

Đọc thêm...

Quản lý đấu thầu mua sắm công theo chuẩn quốc tế

Quản lý đấu thầu mua sắm công theo chuẩn quốc tế

(Chinhphu.vn) - Theo Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng giá trị thực hiện đấu thầu mua sắm công của Việt Nam trong năm 2010 lên tới 14,78 tỷ USD. Trong đó có 82% là mua sắm hàng hóa, 14% là tư vấn và 4% là xây lắp. Đáng chú ý, có 453 gói thầu với tổng giá gói thầu là 77.863 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu quốc tế.

Tuy nhiên, các ý kiến tại , do Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức ngày 27/3/2012, tại Hà Nội, cho rằng hiệu quả quá trình mua sắm công ở Việt Nam còn cần phải cải thiện theo hướng áp dụng rộng rãi hơn các kinh nghiệm và thông lệ quốc tế.Trong đó, việc xây dựng hệ thống đấu thầu điện tử, tăng cường tính minh bạch trong mua sắm công sẽ góp phần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp của Việt Nam và Hàn Quốc tham gia mạnh hơn vào thị trường mua sắm công của 2 nước.

Đọc thêm...

Những văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu được ban hành trong năm 2010

Để giúp các chủ đầu tư, bên mời thầu, các nhà thầu và tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi và Nghị định số 85/CP, năm 2010 các Bộ: KH&ĐT, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều Thông tư hướng dẫn Luật, Nghị định bao gồm:

Đọc thêm...
Các tin khác: