Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013
Thứ năm, 12 Tháng 12 2013 03:12

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 gồm 13 chương, 96 điều, 61 trang. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014, đồng thời cùng ngày Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 sẽ hết hiệu lực; theo đó các quy định tại Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 cũng sẽ được bãi bỏ.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) điều chỉnh công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu. Sự ra đời của Luật Đấu thầu (sửa đổi) sẽ góp phần hoàn thiện chính sách về đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, đảm bảo tốt sự cạnh tranh và minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Đồng thời, Luật cũng góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, thiếu thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Luật Đấu thầu (sửa đổi) lần này được đánh giá phù hợp với chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

Luật Đấu thầu (sửa đổi) đã có những điều chỉnh kế thừa và sửa đổi một số nội dung có liên quan đến vấn đề lựa chọn nhà thầu, trong đó nêu cụ thể về quy trình thủ tục trong tham gia đấu thầu, đồng thời nêu rõ những trường hợp cụ thể được áp dụng chỉ định thầu. Bên cạnh đó, Luật cũng quy định rõ ràng hơn về các nội dung mua sắm tập trung, mua sắm thuốc và các vật tư y tế của các cơ sở y tế, cung cấp sản phẩm và dịch vụ công; đồng thời Luật cũng quy định các nội dung về lựa chọn nhà đầu tư, hay vấn đề đầu tư qua mạng, làm rõ trách nhiệm các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư...

Các Thông tư, Nghị định đi kèm Luật dự kiến sẽ lần lượt được ban hành từ nay đến tháng 6/2014. Trong đó, các Nghị định sẽ hướng dẫn cụ thể việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; Thông tư quy định về đăng tải thông tin, lập kế hoạch và đào tạo đấu thầu, đấu thầu qua mạng...

Để hỗ trợ cho các đơn vị , tổ chức, cơ sở, doanh nghiệp và cho các học viên , người quản lý... tiếp cận được với các thay đổi , bổ sung và các nội dung mới của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT sẽ tổ chức các lớp bồi đưỡng kiến thức mới về Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013. Thời gian của mỗi lớp phụ thuộc vào nhu cầu của người học (1 - 2 ngày) theo thỏa thuận. Các lớp học có chứng chỉ thực hiện theo qui định của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Các lớp học được tổ chức vào cuối tuần sẽ được thầy Lê Văn Tăng, cục trưởng Cục Quản lý Bộ Kế hoạch và đầu tư trực tiếp giảng dạy.

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu học và tìm hiểu các thông tin mới  về Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, xin mời đăng ký với công ty chúng tôi theo địa chỉ :

Văn phòng Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT
131 Bùi Thị Xuân (Phòng 503, tầng 8), F. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà nội
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phone:(04)39748649/(04)39744928