Đại hội công đoàn công ty HMT In
Chủ nhật, 15 Tháng 5 2011 17:57

Thực hiện qui định của Điều lệ Công đoàn, được sự đồng ý của Chi bộ Đảng, lãnh đạo Công ty  và Liên đoàn lao động quận Hai Bà Trưng, ngày 7/5/2011 Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT đã tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2011 – 2013.

Báo cáo đánh giá các hoạt động nhiệm kỳ vừa qua đã cho thấy các đoàn viên công đoàn của Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ của người đoàn viên công đoàn.  Ban chấp hành công đoàn đã vận động người lao động  thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, giữ gìn nơi làm việc sạch đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc.

 

Công đoàn công ty, tuy là một tổ chức công đoàn mới thành lập, nhưng đã tích cực tham gia đóng góp các quỹ từ thiện, quỹ xã hội. Công đoàn cũng  đã  phối hợp tốt với chính quyền  trong việc thăm hỏi, động viên người lao động.

Đại hội cũng đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ tới với các nội dung chính như phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động; vận động người lao động trong công ty thực hiện tốt Thỏa ước lao động tập thể, hoàn tốt nhiệm vụ của công ty và phấn đấu và xây dựng công đoàn đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở vững mạnh với các chỉ tiêu như trên 70% tổng số người lao động gia nhập công đoàn;  trên 90% tổ Công đoàn vững mạnh; 100% cán bộ công đoàn được tập huấn nghiệp vụ công đoàn và giới thiệu ít nhất 02 Đoàn viên  đề nghị chi bộ xem xét kết nạp Đảng.


Đại hội đã bầu được Ban chấp hành công đoàn gồm 03 đồng chí. Đai hội đã thành công và bế mạc vào chiều cùng ngày.