Đại hội chi bộ Đảng công ty HMT
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2011 16:30

Theo hướng dẫn số 115 ngày 17/8 /2011 của Đảng ủy khối về việc tổ chức đại hội các tổ chức cơ sở đảng hết nhiệm kỳ và được sự đồng ý của Đảng ủy khối, chi bộ Đảng Công ty TNHH đào tạo và tư vấn HMT đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2011-2015 vào  ngày 05/11/2011, tại văn phòng  Công ty số 131 phố Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng – Hà Nội.

Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết bao gồm Báo cáo chính trị về sự lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2010-2011 và biểu quyết về một số chỉ tiêu chính của nhiệm kỳ 2011-2015 như:

  • Tăng cường đào tạo, tư vấn cho người lao động và các doanh nghiệp trong cả nước. Hàng năm phấn đấu đào tạo và tư vấn cho trên 1500 người lao động.
  • Tư vấn và đào tạo của Công ty mang tính chất hỗ trợ người lao động và trợ giúp cho các doanh nghiệp và lấy tri thức, chất lượng đào tạo làm tiêu thức chính trong hoạt động kinh doanh.
  • Hướng tới tập trung đào tạo và tư vấn cho các doanh nghiệp trong khối doanh nghiệp Hà Nội.
  • Phấn đấu đạt chi bộ trong sạch vững mạnh với 100 % đảng viên đạt tiêu chuẩn đảng viên trong sạch vững mạnh
  • Hàng năm phấn đấu bồi dưỡng và kết nạp từ 1 đến 2 đảng viên và ít nhất là 04 đảng viên trong nhiệm kỳ.
  • Đại hội cũng đã bầu cấp uỷ Chi bộ của Công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT bao  gồm 02 đồng chí.
  • Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, người lao động dưới sự lãnh đạo của chi uỷ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.