Hội nghị người lao động năm 2011
Chủ nhật, 20 Tháng 11 2011 16:40

Để tạo điều kiện cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động trong Công ty và để nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của giám đốc  công ty đối với người lao động nhằm tạo điều kiện để tổ chức Đảng, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên của  công ty hoạt động theo quy định của pháp luật, thực hiện quyền dân chủ cho người lao động, công ty TNHH Đào tạo và tư vấn HMT dự kiến tổ chức Hội nghị người lao động vào ngày 3/12/2011.

Nội dung chủ yếu của Hội nghị người lao động là bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh mà Hội đồng thành viên đã thông qua cho năm 2011, 2012; Đánh giá việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của công ty và  những vấn đề có liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng và phát triển công ty bền vững.