Góc nhìn về Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm In
Thứ năm, 30 Tháng 7 2009 22:29

      Ngày 27 và 28/7/2009 báo Đấu thầu đã đưa tin “Hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm- EPPS” do Cục Quản lý đấu thầu Bộ KH&ĐT triển khai đã hoàn tất giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống và đang vận hành kiểm tra thử hệ thống trước khi chính thức ra mắt vào tháng 8 tới. Việc triển  khai dự án xây dựng hệ thống mua sắm chính phủ điện tử thử nghiệm là nhằm nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, đảm bảo mục tiêu minh bạch, cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế.       

      Hợp phần cốt lõi của EPPS  là e-bidding (đấu thầu điện tử) ra đời, sẽ làm cho một loạt các quy trình đấu thầu truyền thống dựa trên giấy tờ sẽ được thay thế bằng quy trình tự động hóa trên máy tính như đăng tải thông báo mời thầu, gửi hồ sơ mời thầu, nộp hồ sơ dự thầu, đăng tải kết quả đấu thầu, kiến nghị trong đấu thầu v.v. điều đó đồng nghĩa với việc tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tránh được rủi ro trong quá trình đi mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu.

      Vấn đề cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin hiện tại của Việt Nam là một trở ngại cho quá trình áp dụng vì chưa đồng bộ, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành và địa phương chưa liên kết được với nhau.  Hy vọng những khó khăn ban đầu sẽ sớm được khắc phục.

      Trước mắt, EPPS được triển khai thử nghiệm tại 3 đơn vị là UBND thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt nam. Sau khi thực hiện thử nghiệm thành công, EPPS sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc và tiếp tục mở rộng hệ thống với các chức năng mới như e-shopping (mua sắm điện tử), e-contracting (quản lý hợp đồng điện tử) và e-payment (thanh toán điện tử).
Các đơn vị, cá nhân quan tâm có thể truy cập vào trang web: http://muasamcong.mpi.gov.vn